خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

پزشکی

  پزشکی

   

   

  1. در ساختار مغز افراد جوان تغییراتی را ایجاد می کند" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa/">سیگار در ساختار مغز افراد جوان تغییراتی را ایجاد می کند
  2. در جوانان" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%b9-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/">علت شیوع سکته مغزی در جوانان
  3. ده اثر مخرب سیگار بر ظاهر شما
  4. سیزده راه برای ترک سیگار
  5. چشم خشک: نشانه ها، علل، درمان
  6. از عوارض داروهای مسکن" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c%d8%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/">حمله قلبی، یکی از عوارض داروهای مسکن
  7. دلایل تشدید فشار خون بالا
  8. و نفع آن بر بدن" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86/">برقراری رابطه جنسی و نفع آن بر بدن
  9. مصرف زیاد مسکن بدترین دشمن کلیه
  10. و این همه خاصیت!" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa/">شکلات و این همه خاصیت!
  11. در زنان" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/">عوامل سکته مغزی در زنان
  12. خلط رنگی گلو نشانه چیست؟
  13. را قورت ندهید!" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/">دهانشویه را قورت ندهید!
  14. با جنسیت جنین" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/">ارتباط تغذیه مادر با جنسیت جنین
  15. حشیش چیست ؟
  16. این علائم قلبی را داشتید بی درنگ به پزشک مراجعه کنید!" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/">اگر این علائم قلبی را داشتید بی درنگ به پزشک مراجعه کنید!
  17. در کودکان را بشناسید" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/">علت مکیدن انگشت در کودکان را بشناسید
  18. در چه مناطقی می باشد؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a8/">بهترین اثربخشی بوتاکس در چه مناطقی می باشد؟
  19. ۱۰راه برای خوب کار کردن مثانه
  20. را می گیرد" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%88-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af/">گردو جلوی سرطان را می گیرد
  21. را به دنبال دارد؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/">دیابت چه بیماری‌هایی را به دنبال دارد؟
  22. را دارید؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%9f/">شما کدام نوع کم خونی را دارید؟
  23. اظطراب کشنده
  24. در کودکان" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/">بیمارهای شایع تابستانی در کودکان
  25. بیشتر بدانید: سرطان پروستات
  26. میخواهید خوش اندام باشید؟
  27. بهتره مراقب استرس جام جهانی باشید
  28. از سرطان تخمدان" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86/">نشانه نوین از سرطان تخمدان
  29. شنیده های جدید درباره فواید دیگر سیب زمینی
  30. نکاتی مهم درمورداستفاده ازمژه مصنوعی
  31. اثرات مرفین بر سلسله اعصاب مرکزی بدن
  32. سرطان بیضه، بیماری مردان جوان
  33. را بهبود داد؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b1%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88/">چطور می‌توان گرفتگی رگ های قلب را بهبود داد؟
  34. در چه گروه‌خونی بیشتر است؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/448/">چه بیماریی در چه گروه‌خونی بیشتر است؟
  35. از سی تی اسکن چه می‌دانید؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%9f/">از سی تی اسکن چه می‌دانید؟
  36. چه مسکنی برای چه دردی؟
  37. ۱۰ علت بدرنگی دندان‌ها
  38. را باید سر موقع زد؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b2%d8%af%d8%9f/">چرا واکسن نوزاد را باید سر موقع زد؟
  39. از بند ناف چه استفاده‌ای می‌شود؟" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%81-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/">از بند ناف چه استفاده‌ای می‌شود؟
  40. را از کودکتان دور نگه دارید" href="http://www.mihanpezeshk.com/articles/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%86%da%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af/">تلفن همراه را از کودکتان دور نگه دارید

   


  این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : سرطان ,سیگار ,سکته مغزی ,
  پزشکی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر